Platform Speelnatuur Tilburg bestaat sinds oktober 2013. Het platform is ontstaan als
vernieuwingsinitiatief voor de Provincie Noord-Brabant om natuur te verbinden met bevordering
van gezondheid.

Het platform wil buitenspelen op groene en natuurlijke speelterreinen bij scholen en in de openbare ruimte bevorderen.
Het streven was om 30% van de schoolpleinen in Tilburg te vergroenen tussen 2014 en 2018. Deze doelstelling is gehaald. Inmiddels zijn 52 schoolpleinen in Tilburg vergroend.

Naast het vergroenen, is de gemeente Tilburg nu ook bezig met het ‘blauw’ maken van de speelterreinen.
‘Blauw’ staat voor water waar kinderen mee kunnen spelen én om het groen te kunnen laten
groeien.

Voor kinderen bieden groen en water de mogelijkheid om uitdagend en ontdekkend te spelen. Onderzoek laat zien dat groen eraan bijdraagt dat kinderen gezond zijn en in balans, en dat zij lekker in hun vel zitten. Ook zorgt meer groen voor het vergroten van biodiversiteit in de stad en betere bescherming tegen hitte.

Professionals en bewoners met verschillende achtergronden nemen actief deel aan Platform
Speelnatuur Tilburg. Het platform komt 4 keer per jaar bijeen onder voorzitterschap van GGD Hart
voor Brabant
.

Naast hun inzet voor de gemeente Tilburg werken de deelnemers ook voor projecten buiten Tilburg en
geven gevraagd en ongevraagd advies.