Resultaten


Platform Speelnatuur Tilburg wil buiten spelen op groene en natuurlijke speelterreinen bij scholen en
in de openbare ruimte bevorderen. Het streven was om 30% van de schoolpleinen in Tilburg te
vergroenen tussen 2014 en 2018. Deze doelstelling is gehaald. Inmiddels zijn 52 schoolpleinen in
Tilburg vergroend. Naast het vergroenen, is de gemeente Tilburg nu ook bezig met ‘blauw’ maken van
de speelterreinen. ‘Blauw’ staat voor water waar kinderen mee kunnen spelen, en om het groen te
kunnen laten groeien.

Klik hier om de laatste rapportage te downloaden over de ontwikkeling van groene schoolpleinen in
Tilburg in schooljaar 2019-2020

Daarnaast heeft het platform, door contacten met de gemeente Tilburg en de provincie, een bijdrage
kunnen leveren aan de provinciale criteria en uiteindelijk aan de cofinanciering vanuit de gemeente
Tilburg. Ook werkt het platform aan deskundigheidsbevordering van de actieve deelnemers en andere
betrokkenen. Zo zijn er bezoeken aan speelnatuur projecten buiten Tilburg en in het buitenland. En is
er in juni 2020 een workshop georganiseerd over het afkoppelen van regenwater bij
natuurspeelterreinen. Het ontwikkelen van deze website is ook een onderdeel van de
deskundigheidsbevordering.

Het platform en de gemeente Tilburg zien graag dat de opgedane kennis en
ervaring zoveel mogelijk wordt gedeeld met een grotere groep geïnteresseerden.
Sinds de oprichting van Platform Speelnatuur Tilburg hebben we actieve uitwisseling met
medewerkers van Stichting Springzaad. We volgen door hen georganiseerde bijscholingen, we
maken gebruik van hun materialen en willen nu met hen een bijscholing gaan organiseren.
Stichting Springzaad heeft ook expertise over welke sportieve en educatieve activiteiten
georganiseerd kunnen worden in speelnatuur.
Binnenkort is bij het informatieloket van Natuurmuseum Brabant in Tilburg ook informatie
beschikbaar over natuurlijk spelen.