Wat is goede speelnatuur?

Speelnatuur is een omgeving met natuurlijke materialen en inheemse beplanting, die vaak creatief
en met reliëf is vormgegeven. Dit samenspel van natuurlijke en inrichtingselementen fascineert en
daagt kinderen uit. Terwijl zij spelen, leren ze over de wonderen en subtiliteiten van de natuurlijke
wereld.

Goed toegankelijke speelnatuur biedt een prachtige omgeving voor buitenspel en voor leren. Bij dit
spel kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van grondvormen en sculpturen, landschapskunst,
inheemse beplanting (bomen, struiken, grassen, bloemen, korstmossen, mossen), keien of andere
steenstructuren, zand en andere bodemsoorten, natuurlijke afscheidingen (stenen, wilgen, hout),
onverharde paadjes en natuurlijke watervormen.

Platform Speelnatuur Tilburg heeft, in overleg met de gemeente Tilburg, criteria opgesteld
voor groene, gezonde en duurzame schoolpleinen.

Typologie

Er zijn vier typen natuurspeelplekken in een stad te onderscheiden. Ze verschillen met name van
elkaar door de openbare toegankelijkheid en het beheer.

  1. Natuurspeelzone (deel van een grotere groenvoorziening zoals speeltuin, park of bos)
  2. Natuurspeelplaats (openbaar, ingericht terrein)
  3. Natuurspeeltuin (omheind, ingericht terrein met vorm van toezicht)
  4. Natuurspeelterrein (informeel, openbaar natuurlijk terrein, niet specifiek ingericht)

Wat is veilige speelnatuur?

Op het gebied van veiligheid in speelnatuur en op natuurspeelplaatsen heerst een aantal
onduidelijkheden. Wanneer is een risico te groot? Waarop zijn welke regels van toepassing? Spelen is
immers belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen. Risico’s horen hierbij. Zo vindt ook de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De volgende twee documenten over veiligheid van
speeltoestellen en speelaanleidingen bieden een houvast.

Veiligheid en speelnatuur overzicht. Van Helvoirt Groenprojecten, Mike Spierings, september 2020.
Veiligheid en speelnatuur stroomschema.

Veiligheid-en-speelnatuur-stroomschema. Van Helvoirt Groenprojecten, Mike Spierings, september 2020

Bronnen:

Inspirerende speelnatuur. Stichting Springzaad, 2018

De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. Kom op naar buiten! Gemeente Rotterdam, juni 2016