Wie zijn wij?

De deelnemers van Platform Speelnatuur Tilburg hebben expertise op het gebied van speelnatuur, groen en gezondheid, gezonde omgeving, educatieve mogelijkheden, terreininrichting, subsidiemogelijkheden, natuuractiviteiten en klimaatadaptatie.

In onderstaand overzicht kunt u lezen wie de deelnemers zijn. Het platform kent geen opdrachtgever, maar sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente Tilburg en heeft commitment van alle betrokken organisaties. Naast hun inzet voor de gemeente Tilburg, werken de deelnemers ook voor projecten buiten Tilburg, en geven gevraagd en ongevraagd advies.

De volgende partijen werken samen in het platform:

GGD Hart voor Brabant – Hanneke Duijkers
Voorzitter platform en adviseur gezonde school en wijk & themaspecialist gezonde omgeving
h.duijkers@ggdhvb.nl
06-53889664

T Primair
Tineke Vermeer – Trajectbegeleider NME Tilburg
tineke.vermeer@tprimair.nl
06-82341350

Natuurpedagoog
Jael Nouhet – Ontwikkelingspedagoog
info@natuurpedagoog.nl
06-48470319

Rob Vereijken Educatie & Advies – Rob Vereijken
Zelfstandig adviseur & trainer IVN & voorzitter Groen013 & docent T-Primair & docent Helicon
rob.vereijken@planet.nl
06-83125218

Brouwers Groenaannemers
Harrie van Gorkom – Ontwerp, calculatie, werkvoorbereiding
harrie@brouwersgroenaannemers.nl
013 -5159427


Natuurmuseum Brabant
Anke Jongen – Manager Presentatie, Educatie en Collectie
a.jongen@natuurmuseumbrabant.nl
013-5353935

ContourdeTwern
Susan van den Nieuwelaar – Wijktuinvrouw & buurtondersteuner
susanvandennieuwelaar@contourdetwern.nl
06-22897873

ContourdeTwern
Ingrid van Dijk – Sociaal werker Tilburg / Oisterwijk, R-Newt Kids,
ingridvandijk@contourdetwern.nl
0623139237 of 013 583 9999

Idverde Advies
Monique Kuijstermans – Ontwerper speelplekken
monique.kuijstermans@idverde.nl
06-82473845

Bewoner/expert
Josine van den Bogaard – Vrijwilliger platform & beleidsadviseur gemeente Rotterdam 
jhm.vandenbogaard@rotterdam.nl

Burgerraadslid en bewoner
Annemarie Brouwers – Vrijwilliger, burgerraadslid, burgermaatschappij SP,
voormalig GGD medewerker en voorzitter platform
anne.brouw@gmail.com
06-37004692